Finalitat

Som una entitat sense ànim de lucre que treballa seguint l’estil hospitalari de Sant Joan de Déu i que porta a terme dos grans programes que són:

1- Grups d’ajuda mútua (GAM)

Es un programa que compta amb un bon número de professionals i voluntaris i va dirigit a l’acompanyament integral i especialitzat de persones i/o famílies que es troben en un període d’el•laboració al dol.

2- Comunitat d’acollida

Grup de persones que formem Comunitat de Vida inspirats en l’estil hospitalari i que tenim com a missió acollir i acompanyar totes les persones i/o famílies que s’hi acosten cercant silenci, formació, meditació i contemplació, acompanyament, etc.

La Missió és: ESCOLTAR, COMPENDRE, AJUDAR i COMPROMETRE’SL’objectiu fonamental que ens va fer néixer com a fundació va ser l’acompanyament integral de tots els processos de dol, molt especialment quan entre els implicats s’hi troben infants o joves.
A dia d’avui aquest objectiu s’ha obert incloent també l’acompanyament a tots els aspectes de la vida de les persones.