La Fundació Acompanya - Ca n'Eva i els escolars

-Des del curs 2015-2016 la Fundació Acompanya –Ca n’Eva té un Acord de Col·laboració amb l’IES Mont Perdut de Terrassa per tal de portar Grups d’Acompanyament al Dol (anomenats a l’IES Taller de Dol) de periodicitat setmanal.

En l’actualitat mantenim oberts a l’esmentat Centre dos grups d’acompanyament atenent a un total de 24 alumnes des de primer d’ESO a Batxilerat.

Les sessions són d’una hora de durada i en l’actualitat es realitzen a la Biblioteca del Centre els dimarts de 9’50 a 10’50 hores.

Els alumnes i les alumnes que reben aquest servei viuen diversos tipus de dol: uns són dols per pèrdua d’un ésser significatiu a causa de mort. D’altres la pèrdua és de tipus relacional com el divorci dels pares o similar. En altres casos hi ha un desarelament per migració. També casos de bulling etc.

Els resultats del treball amb aquests joves i adolescents és valorat molt positivament pel professorat del Centre que constata millores evidents en el comportament i rendiment dels i les alumnes.

Aquest servei, l’atenció al dol en els Centres Escolars, la nostra Fundació el té a la disposició de tots els Centres Educatius que vulguin sol·licitar-lo.